tirebolubelediyesi

8 Temmuz 2019

Tirebolu Belediye Başkanlığı Plan değişikliği İlanı

2 Temmuz 2019

TİREBOLU BELEDİYESİ ESTETİK KURULU ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

Amaç MADDE.1- Bu Yönetmeliğin amacı, Tirebolu Belediyesi yetki ve görev sınırları içerisinde 2863 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan yerlerde estetiğe, tarihi ve doğal değerlere uygun ilke […]
2 Temmuz 2019

TİREBOLU BELEDEYESİ EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç:         MADDE 1- Bu Yönetmelik; kanun, tüzük, yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatın, belediyelere yüklediği görevlerin yerine getirilmesi, beldede; […]
14 Haziran 2019

Tirebolu Belediyesi Artık EURODESK Temas Noktası

Tirebolu Belediyesi Artık EURODESK Temas Noktası Erasmus+Eurodesk Türkiye Ağı, Eurodesk Türkiye Temas Noktası Teklif Çağrısı kapsamında sunmuş olduğumuz Eurodesk Türkiye Temas Noktası başvurumuz Türkiye Ulusal Ajansı […]