TİREBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

23 Şubat 2022 16:49 Tirebolu Belediyesi 348

TİREBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

  1. Belediyemize ait 1 adet 2015 model Caterpıll Marka İş Makinası  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi ne göre açık teklif usulü ile satılacaktır.

 

  1. İhaleye ilişkin şartnameler belediye başkanlığından ücretsiz temin edilebilir.

 

  1. İhale 08/03/2022 Salı günü saat 14.00 da Belediye Başkanlık Odasında Encümen huzurunda yapılacaktır.

 

  1. Tahmin edilen muhammen bedel (Kdv hariç) 1.200.000,00-TL olup geçici teminatı 36.000,00.-TL. dır.

 

  1. İsteklilerden aşağıdaki belgeler aranacaktır.

a-) Kanuni ikametgah olması Türkiye’de kaldığı için adres göstermesi

b-) Vukuatlı Nüfus kayıt örneği

c-) Geçici teminatı yatırdığına dair belge

d-) Şartname ve eklerini kabul ettiği ve imzaladığı şartname aslı

e-) Vekaleten katılan isteklilerden Noter onaylı vekaletname

f-) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

NOT: İşbu makinanın çalışma saati toplamı 7439 saattir.  

 

İlan olunur.

 

TİREBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

  • Etiketler
Tirebolu Belediyesi

Tirebolu Belediyesi'ne ait kurumsal bilgilerin, güncel haber, duyuru, galeri, video, proje, çalışmalar ve etkinliklerin yer aldığı kurumsal web sitesi.

Tirebolu Belediyesi

Çarşı Mah. Gazipaşa Cad. No: 198
Tirebolu / Giresun

Belediye Yazılımı: VAV Prodüksiyon © Tüm Hakları Saklıdır.